Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
6 lutego 2013, godz. 19:04:44

Projekt ulicy Jutrzenki w Dawidach Bankowych

raszyn_herb.jpg
Miło nam poinformować, że firma PC-PROJEKT podpisała w dniu dzisiejszym umowę z Gminą Raszyn na wykonanie dokumentacji projektowej   "Przebudowy drogi gminnej w pasie drogowym ulicy Jutrzenki na dz. nr ew. 48/10, 50/13, 51/12, 51/17, 50/6  z obrębu Dawidy Bankowe, w miejscowości Dawidy Bankowe, gm. Raszyn".
Projekt obejmuje ulicę Jutrzenki - droga gminna, długość przebudowy ok. 530 m  we wsi Dawidy Bankowe:
1. Roboty drogowe:
- opracowanie koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi,
- rozwiązanie układu drogowego - jezdnia, chodniki,
- zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiązujące katalogi konstrukcyjne z odniesieniem do obowiązujących norm technicznych.
- uwzględnienie regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia w ulicy - do projektowanej rzędnej (m in. wodociąg i kanalizacja, gaz),
- wykonanie planów sytuacyjnych ,
- wykonanie projektu stałej  organizacji ruchu.
2. Kanalizacja wodociągowa i sanitarna:
- wykonanie przedłużenia przewodu wodociągowego Ø 110 o dł. 80 mb  oraz przewodu kanalizacji sanitarnej o dł. 120 mb.
3. Kanalizacja deszczowa:
-  wykonanie kanału deszczowego na całej długości ulicy w pasie drogowym.
4. Roboty elektryczne:
- rozbudowa  istniejącej kablowej  linii energetycznej (oświetleniowej) w ul. Jutrzenki.PC-PROJEKT