Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
30 kwietnia 2013, godz. 12:47:43

Projekt ulicy Bema w Żyrardowie

220px-pol_zyrardow_coa..jpg
W dniu 29.04.2013r.  podpisano umowę pomiędzy firmą PC-Projekt a Miastem Żyrardów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Budowa ulicy Bema na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej w Żyrardowie”

W zakres opracowania dokumentacji projektowej wchodzi:
1) mapa do celów projektowych,
2) projekt budowlany drogowy,
3) projekt budowy kanalizacji deszczowej,
4) projekt przebudowy kolidujących sieci,
5) projekt stałej organizacji ruchu,
6) kosztorys ofertowy,
7) dokumentacja geotechniczna,
8i kosztorys inwestorski,
9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
10) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

PC-PROJEKT