Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
20 maja 2013, godz. 20:31:30

Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej nr 430902W bez nazwy 1 Kury-Rudniki

herb_tluszcz.jpg
Gmina Tłuszcz i PC-PROJEKT podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 430902W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

Podstawowe parametry techniczne:
przekrój - drogowy
klasa techniczna drogi – D
nośność nawierzchni: - 100kN/oś
kategoria ruchu - KR1
pasy ruchu 2×2,5-3,0 m
prędkość projektowa poza terenem zabudowy - 40 km/h
długość - 3,0 km

Ramowa zawartość stadium projektu budowlano-wykonawczego (PBW):
1) Projekt budowlano-wykonawczy:
2) Projekt zagospodarowania terenu (część opisowa i część rysunkowa)
3) Projekt stałej organizacji ruchu
4) Opracowanie geologiczno - geotechniczne
5) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – wraz z uzyskaniem tych opinii.
6) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
7) Część przedmiarowo – kosztorysową (kosztorysy inwestorski, przedmiar) sporządzony metodą uproszczoną.

PC-PROJEKT