Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
20 maja 2013, godz. 20:45:46

Koncepcja zagospodarowania ul. Felińskiego

indeks.jpg
W dniu 17.05.2013r. PC-PROJEKT i Urząd Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy podpisały umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Felińskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Zajączka

- ulica kategorii gminna, klasy L,
- długość odcinka ulicy około 0,240 km,

Przedmiot umowy obejmuje
1) uzyskanie z ośrodka geodezyjnego zasadniczej archiwalnej mapy dla przedmiotowego terenu,
2) opracowanie w dwóch wariantach koncepcji zagospodarowania ul. Felińskiego na odc. od Al.Wojska Polskiego do ul. Zajączka z uwzględnieniem budowy: dodatkowego odwodnienia,
zatok parkingowych, chodników, oświetlenia oraz stałej organizacji ruchu.
3) inwentaryzację sieci infrastruktury podziemnej usytuowanej w liniach rozgraniczających ulicy.

PC-PROJEKT