Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
24 marca 2014, godz. 18:03:35

Koncepcja drogi dla rowerów na ul. Puławskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do granicy miasta stołecznego Warszawy

logo-ztm-zarzad-transportu-miejskiego-warszawa.jpg
Wykonanie koncepcji drogi dla rowerów na ul. Puławskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do granicy miasta stołecznego Warszawy

W dniu 03.03.2014r. PC-PROJEKT i Zarząd Transportu Miejskiego podpisali umowę na wykonanie koncepcji drogi dla rowerów na
ul. Puławskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do granicy miasta stołecznego Warszawy

Przedmiot Zamówienia obejmuje:
a) Inwentaryzację i analizę stanu istniejącego
b) Wykonanie projektu koncepcji
c) Przedstawienie projektu koncepcji Zamawiającemu
d) Wykonanie koncepcji wraz z uzyskaniem uzgodnieńPC-PROJEKT