Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
24 marca 2014, godz. 18:14:54

Projekt budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie oraz budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie

herb04ug.jpg
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie oraz Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie

W dniu 04.03.2014r. PC-PROJEKT i Gmina Leszno podpisali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie oraz Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie.

Przedmiot Zamówienia obejmuje:
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie - długość dróg 270m,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie, gm. Leszno - długość dróg 920 m,
- wykonanie map do celów projektowych,
- wykonanie badań geologicznych,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami prawnymi,
- wykonanie projektów branżowych usunięcia kolizji,
- kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- projekt stałej organizacji ruchu,PC-PROJEKT