Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
22 marca 2015, godz. 12:22:30

Budowa drogi powiatowej STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA na odcinku od działki nr ew. 208 obr. Osęka do granicy Powiatu Wołomińskiego w gminie Strachówka

herb_pow_wolomin.jpg
W dniu 19.03.2015r. firma PC-PROJEKT podpisała umowę z Powiatem Wołomińskim na Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego  Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy drogi powiatowej na odcinku od działki nr ew. 208 obr. Osęka do granicy Powiatu Wołomińskiego  w gminie Strachówka w ramach zadania BUDOWA DROGI STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA, GM. STRACHÓWKA


Zadanie obejmuje zaprojektowanie drogi powiatowej o następujących paramertach:
kategoria drogi - powiatowa,
klasa drogi - Z (zbiorcza),
prędkość projektowa - 50 km/h,
nawierzchnia jezdni - bitumiczna,
odwodnienie - rowy drogowe,
długość odcinka - 1750 m.


Termin realizacji do 30 listopada 2015 r.


PC-PROJEKT