Niedziela, 9 maja 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
26 grudnia 2015, godz. 17:16:47

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Jana Pawła II do Konopnickiej

radzymin_herb.jpg
W dniu 9.11.2015r. firma PC-PROJEKT podpisała umowę z Miastem Radzymin na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej – ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej

Zadanie obejmuje wkonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień i zezwoleń dla budowy drogi gminnej – ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej o długości ok. 715 mb.
1) budowa odcinka drogi o przekroju ulicznym i nawierzchni z asfaltobetonu, dostosowanej do kategorii ruchu KR4, łącznie z budową skrzyżowań z drogami gminnymi oraz przebudową skrzyżowania z Al. Jana Pawła II ( droga wojewódzka nr 635) w formie ronda;
2) budowa chodników i zjazdów do posesji na całym projektowanym odcinku drogi, zatok autobusowych oraz max możliwej liczby miejsc parkingowych,
3) budowa, w miarę możliwości technicznych, jezdni serwisowej na szerszym odcinku drogi do obsługi przyległych działek oraz ogólnodostępnych miejsc parkingowych,
4) odwodnienie drogi oraz parkingów,
5) budowa oświetlenia ulicznego na projektowanym odcinku drogi w technologii LED,
6) organizacja ruchu stała i na czas budowy,
7) budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
8) przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej,

Termin realizacji do 08 lipca 2016 r.


PC-PROJEKT