Niedziela, 9 maja 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
26 grudnia 2015, godz. 17:16:56

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635 na terenie m. Wołomin

logo_mzdw.jpg
W dniu 8.12.2015r. firma PC-PROJEKT podpisała umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potrzeba), decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635 na terenie m. Wołomin

Zadanie obejmuje zaprojektowanie skrzyżowania dróg wojewódzkich o następujących paramertach:
kategoria drogi - wojwódzka,
klasa drogi - G (główna),
prędkość projektowa - 50 km/h,
nawierzchnia jezdni - bitumiczna,
kategoria ruchu: KR - 4, nośność 100 kN/oś
odwodnienie - kanalizacja deszczowa,


Termin realizacji co 7.01.2017 r.

PC-PROJEKT