Niedziela, 9 maja 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
13 stycznia 2017, godz. 16:14:05

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę drogi dla rowerów wraz z chodnikiem zlokalizowanych wzdłuż al. Jana Pawła II w Radzyminie i trasy S8 w gminie Radzymin

radzymin_herb.jpg
W dniu 05.01.2017r. Gmina Radzymin i PC-PROJEKT sp. z o.o. s.k. podpisały umowę w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień i zezwoleń dla budowy drogi dla rowerów wraz z chodnikiem zlokalizowanych wzdłuż al. Jana Pawła II w Radzyminie i trasy nr 8, na odcinku od ul. Norwida w Radzyminie do ul. Żeromskiego w m. Słupno w gminie Radzymin.
Długość drogi dla rowerów przyjęta do opracowania wynosi ok. 3200 mb.Droga dla rowerów o szerokości 2 m i nawierzchni z betonu asfaltowego.
Chodnik wzdłuż drogi dla rowerów o szerokości 1,5 m i nawierzchni z płyt betonowych.
A. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:
1) budowa drogi dla rowerów wraz z chodnikiem,
2) odwodnienie drogi,
4) budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED,
5) stała organizacja ruchu,
6) przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej,
7) wyznaczenie geodezyjnych tras dla sieci projektowanych
8) budowa kanałów technologicznych.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia.
3. Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i zezwoleń dla budowy drogi w tym uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę.
4. Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Termin wykonania - 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

PC-PROJEKT