Niedziela, 9 maja 2021 r.
Aktualności
Informacje o zrealizowanych projektach
 • Przebudowa drogi gminnej Chrzczonki-Załęże Wielkie
  projekt budowlany i wykonawczy, badania geotechniczne, badania nawierzchni, pomiar ugięć - 3,3 km drogi gminnej (UG Różan - 2009)
 • Przebudowa ul. Gdańskiej od drogi krajowej nr 60 do ul. Przemysłowej w Różanie
  projekt budowlany i wykonawczy, badania geotechniczne - 0,4 km drogi gminnej (UG Różan - 2010)
 • Przebudowa ulicy Gdańskiej do SUW w Różanie
  projekt budowlany i wykonawczy, badania geotechniczne - 0,1 km drogi gminnej (UG Różan - 2010)
 • Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich wraz z oświetleniem
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy ulic (Współczesna, Żwirowa, Konopnickiej, Malinowa, Topolowa, Sporna, Środkowa i Leszczynowa), projekt oświetlenia, kolizje wod-kan, opinie i uzgodnienia, decyzja środowiskowa - 1,5 km dróg gminnych (UM Nowy Dwór Mazowiecki - 2011/2012)
 • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) o długości 1,5 km
  mapa do celów projektowych, projekt budowlano-wykonawczy: chodnik, remont nawierzchni drogi, odwodnienie, inwentaryzacja zieleni, przedmiary, kosztorys inwestorski, STWiORB, opinie i uzgodnienia - 1,5 km drogi powiatowej klasy Z (Powiat Wołomin - 2011)
 • Przebudowa nawierzchni ulicy Marii i Granicznej w Pruszkowie wraz z odwodnieniem i ewentualnymi kolizjami
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekty bud.-wyk. (drogi, kanalizacja deszcz., teletechn., wod.), inwent. zieleni, przedmiary, kosztorys, STWiORB, opinie i uzgodnienia - 0,7 km dróg gminnych (UM Pruszków - 2011)
 • Projekt stałej organizacji ruchu dla terenu Spółdzielni Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie
  mapa zasadnicza, projekt stałej organizacji ruchu, opinie i uzgodnienia, zatwierdzenie Inżyniera Ruchu (2011/2012)
 • Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Rolnej w Kajetanach i ul. Nadarzyńskiej w Szamotach
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, badania nawierzchni, pomiar ugięć, projekty bud.-wyk. (drogowy, kanalizacja deszcz., kolizje gaz., organizacja ruchu), inwentaryzacja zieleni, przedmiary, kosztorys, STWiORB - 4,0 km drogi powiatowej klasy Z (Powiat Pruszków - 2012)
 • Budowa ulicy Wiosennej w Ząbkach
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekty bud.-wyk. (drogowy, kanalizacja deszcz. z przepompownią, kanalizacja teletechniczna, organizacja ruchu), przedmiary, kosztorys, STWiORB - 0,3 km drogi gminnej klasy L (Miasto Ząbki - 2012)
 • Przebudowa drogi powiatowej 3840W ul. Staszica w Sochaczewie o dł. 1,76 km
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, badania nawierzchni, pomiar ugięć, projekty bud.-wyk. (drogowy, kanalizacja deszcz., kolizje wod-kan, energetyka, zieleń, organizacja ruchu), inwentaryzacja zieleni, przedmiary, kosztorys, STWiORB - 1,7 km drogi powiatowej klasy Z (ZDP Sochaczew - 2012)
 • Budowa obwodnicy w miejscowości Żelazowa Wola wciągu drogi powiatowej nr 3817W
  ortofotomapa, mapa zasadnicza, mapa ewidencji gruntów, model terenu, koncepcja programowo - przestrzenna, karta informacyjna, materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowej, inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu - 0,5 km drogi powiatowej klasy G (ZDP Sochaczew - 2012)
 • Projekt stałej organizacji ruchu dla ulic gminnych na południe od drogi wojewódzkiej DW634 (Zielonka Bankowa)
  mapa zasadnicza, projekt stałej organizacji ruchu, opinie i uzgodnienia, zatwierdzenie (Miasto Zielonka - 2012)
 • Projekt koncepcyjny przystanków autobusowych (w 15 lokalizacjach) na terenie m.st. Warszawy
  mapa zasadnicza, projekt stałej organizacji ruchu, opinie i uzgodnienia, zatwierdzenie Inżyniera Ruchu (ZTM Warszawa - 2012)
 • Projekt koncepcyjny PĘTLA AUTOBUSOWA „TORWAR”
  mapa zasadnicza, koncepcja projektowa, projekt stałej organizacji ruchu, opinie i uzgodnienia, zatwierdzenie Inżyniera Ruchu (ZTM Warszawa - 2012)
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu -  Zamknięcie części ulicy Wójtowskiej w Warszawie na czas wykonywania prac transportowych przy użyciu samojezdnego dźwigu o udźwigu 180 ton
  Mapa zasadnicza, projekt tymczasowej organizacji ruchu, opinie , zatwierdzenie Inżyniera Ruchu (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - 2012)
 • Projekt budowy drogi w ulicy Różanej w Ząbkach
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, Projekt bud.-wyk. (drogi, kanalizacja deszcz.), inwent. zieleni, przedmiary, kosztorys, STWiORB - 0,3 km drogi gminnej klasy L (Miasto Ząbki - 2012)
 • Nadzór autorski branży drogowej nad zadaniem pn. „Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim Ł19, Ł20, Ł21, Ł22, Ł23, Ł24, Ł25, Ł26 oraz estakady Ł35 na Węźle Praskim w Warszawie"
  (ZMID Warszawa - 2012/2014)
 • Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów
  projekt stałej organizacji ruchu, opinie i uzgodnienia, zatwierdzenie (Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin - 2013)
 • Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ulicy Jutrzenki na dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17, 50/6  z obrębu Dawidy Bankowe w miejscowości Dawidy Bankowe, gm. Raszyn
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, Projekt bud.-wyk. (drogi, kanalizacja deszcz., kanalizacja sanitarna, wodociąg, oświetlenie), przedmiary, kosztorys, STWiORB - 0,55 km drogi gminnej klasy D (URZĄD GMINY RASZYN - 2013)
 • Remont ul.  Gołębiowskiego w Warszawie
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, Projekt bud.-wyk. (drogi, kanalizacja deszcz., oświetlenie), przedmiary, kosztorys, STWiORB - 0,15 km drogi gminnej klasy D (Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - 2013)
 • Budowa ulicy Bema na odcinku od ul. Reymonta do ul. Sosnowej w Żyrardowie
  Mapa do celów projektowych, projekt budowlany (drogi, kanalizacja deszcz.), STWiORB, przedmiary, kosztorys - 0,6 km drogi gminnej klasy L (Miasto Żyrardów - 2013/2014)
 • Budowa drogi gminnej nr 430902W bez nazwy 1 Kury-Rudniki
  projekt budowlany (drogi), STWiORB, przedmiary, kosztorys - 2,7 km drogi gminnej klasy D (Gmina Tłuszcz - 2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej 4132W  Krubice – Paprotnia
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, inwentaryzacja zieleni, projekt budowlany i wykonawczy drogowy,   projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB, decyzja ZRID - 3,6 km drogi powiatowej klasy Z (PZD Sochaczew - 2014)
 • Projekt organizacji ruchu dla terenu firmy Mars Polska w Sochaczewie i Janaszówku
  Projekt organizacji ruchu - drogi wewnętrzne na terenie 7,5 ha (Mars Polska Sp. z o.o.- 2014)
 • Przebudowa drogi powiatowej 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra
  Projekt drogowy, projekt stałej organizacji ruchu, STWiORB, przedmiary, kosztorys , badania podłoża gruntowego i nawierzchni - 7,6 km drogi powiatowej (PZD Sochaczew - 2014)
 • BUDOWA ODCINKA UL. DANISZEWSKIEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO INWESTYCJI RABEN POLSKA WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI PUBLICZNEJ
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, inwentaryzacja zieleni, projekt budowlany i wykonawczy drogowy, oświetlenie, projekt stałej organizacji ruchu, projekt sygnalizacji świetlnej, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB, pozwolenie na budowę - 0,15 km drogi gminnej klasy D (Raben Polska Sp. z .o.o - 2014/2015)
 • Rozbudowa parkingu przy ulicy Annopol na działce ewidencyjnej nr 59/2 z obrębu 4-07-10 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy drogowy, odwodnienie,   projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB, pozwolenie na budowę - parking na 98 m.p. (ProLogis Poland LXXIX Sp. z o.o. - 2015)
 • DROGA ROWEROWA PRZY ULICY ŻWIRKI I WIGURY W WARSZAWIE NA ODC. UL. WAWELSKA – LOTNISKO CHOPINA 
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy drogowy,    projekt stałej organizacji ruchu, projekty sygnalizacji świetlnej, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB - 4,0 km drogi wojewódzkiej w zarządzie ZDM Warszawa (ZTM Warszawa - 2014/2015)
 • Rozbudowa ul. Powstańców w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania  z ul. Dziką do drogi wojewódzkiej DW 631
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy drogowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, teletechnika, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB - 1,1 km drogi gminnej klasy L (Miasto Ząbki - 2014/2015)
 • Przebudowa ulic Zakopiańskiej i Szczuczyńskiej w Warszawie
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy drogowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB - 0,55 km dróg gminnych (Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe - 2015)
 • Remont drogi dla rowerów na ul. Belwederskiej od ul. Bagatela do ul. Dolnej
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy drogowy, projekt stałej organizacji ruchu,  projekt zieleni, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB - 1,5 km drogi ZDM (ZTM Warszawa - 2015)
 • Projekt drogi dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej, po południowej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Poligonowej
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy drogowy,    projekt stałej organizacji ruchu,  projekt zieleni, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB - 2,5 km drogi ZDM (ZTM Warszawa - 2015)
 • Projekt drogi dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych, po północnej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Grenadierów
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy drogowy,    projekt stałej organizacji ruchu,  projekt zieleni, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB - 2,5 km drogi ZDM (ZTM Warszawa - 2015)
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy Parku Praskim w pasie drogowym al. Solidarności w Warszawie
  mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany i wykonawczy drogowy,    projekt stałej organizacji ruchu,  projekt zieleni, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB - 0,4 km drogi ZDM (ZTM Warszawa - 2015)
 • Odbudowa drogi powiatowej 1458W  Jamno - Iłów o długości 2,6 km
  Badania nawierzchni, Projekt drogowy, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary robót  i kosztorysy, STWiORB - 2,6 km drogi powiatowej klasy Z (PZD Sochaczew - 2015)